KİTAP
İnşaat Hukuku Kitabı
AYIN KONUSU
YENİ ÇIKTI 26.08.2021

(Seminer Notları)
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Dava ve Sorunlar Nasıl İncelenmelidir?
– Yargıç ve Avukatlara –
İlker Hasan Duman
Eylül 2021 / 1. Baskı / 290 Syf.
 
İÇİNDEKİLER
 
Birinci Bölüm
APKİS HAKKINDA GENEL BİLGİ
§ ARSA PAYI DEVRİ KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ  19
İkinci Bölüm
SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ
§ SÖZLEŞMENİN ŞEKLEN GEÇERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ  25
§ SÖZLEŞMECİLERİN EHLİYETİNİN İNCELENMESİ  30
§ SÖZLEŞMENİN BUYURUCU HUKUK KURALLARINA UYGUN OLMASI  41
§ SÖZLEŞME KOŞULLU YAPILMIŞSA KOŞULUN GERÇEKLEŞMİŞ OLUP OLMADIĞI  49
§ SÖZLEŞMENİN OLANAKSIZLIK YÖNÜNDEN İNCELENMESİ  53
§ SÖZLEŞMENİN AHLAKA AYKIRILIK YÖNÜNDEN İNCELENMESİ  58
§ SÖZLEŞMENİN MÜLKİYET HAKKI YÖNÜNDEN İNCELENMESİ  60
Üçüncü Bölüm
EDİMLERİN SAPTANMASI
§ EDİMLERİN SAPTANMASI  69
Dördüncü Bölüm
DİRENİMİN SAPTANMASI
§ BORÇLU DİRENİME ...
Devamını Oku
YARGI DÜNYASI
ÖNLENEMEZ/ÖNGÖRÜLEMEZ NEDEN

Önlenemez/öngörülemez neden, sorumlu veya borçlunun faaliyet ve işletmesi dışında meydana gelen, genel bir davranış normunun veya borcun ihlâline mutlak ve kaçınılmaz bir biçimde yol açan, öngörülmesi ve karşı konulması olanağı bulunmayan olağanüstü bir olaydır[1].

Önlenemez/öngörülemez nedenin bir takım unsurları vardır.

Öncelikle Önlenemez/öngörülemez neden, zorlayıcı bir olaydır.

Bu olay doğal, sosyal veya hukuki bir olay olabileceği gibi insana bağlı beşeri bir olay da olabilir.

Bu olay, zarar verenin faaliyet ve işletmesi dışında kalan bir olay olmalıdır.

Önlenemez/öngörülemez neden dolayısıyla zarar veren, bir davranış normunu veya sözleşmeden doğan bir borcu ihlâl etmiş olmalıdır.

Önlenemez/öngörülemez neden, davranış normunun ihlâli ya da borca aykırılığın nedeni olmalı ve kaçınılmaz bir biçimde buna yol açmış olmalıdır. Kaçınılmazlık kavramı, önlenemez/öngörülemez neden yönünden karşı konulmazlık ve önlenemezlik kavramını da kapsar.

Önlenemez/öngörülemez nedenin bir başka unsuru ise öngörülmezliktir (HGK. 17.10.2019, 444/1083).[1] Eren, s. 582 vd.

AVUKATIN GÜNCELİ
MUNZAM ZARAR

 
Munzam zarar, Türk Borçlar Kanunu'nun 122/1. maddesinde düzenlenmiştir: "Alacaklı, temerrüt faizini aşan bir zarara uğramış olursa, borçlu kendisinin hiçbir kusuru bulunmadığını ispat etmedikçe, bu zararı gidermekle yükümlüdür". Yargıtay HGK'nın 10.11.1999 gün ve 13-353/929 Sayılı kararında vurgulandığı üzere; Munzam zarar sorumluluğu kusura dayanan borçlu temerrüdünün hukuki bir sonucudur ve alacaklının zararının faizi aşan bölümüdür. Borçlu para borcunun vadesinde ödemediğinde ( temerrüt ) oluştuğunda sözleşme veya yasada belirlenen “gecikme faizi” ödeme yükümü altına girer. Bu durumda alacaklının mutlak ve tartışmasız bir zarara uğradığı kabul edilmektedir. O nedenle alacaklıya, uğradığı zararı ispat yükümü verilmeksizin, en önemlisi ...
Devamını Oku
SEÇİLMİŞ YARGI KARARLARI
DİLEKÇELER
FORUM
İNŞAAT HUKUKU KÜTÜPHANESİ
KONUK YAZAR
KAMU İNŞAATLARINDA İMALAT BEDELİ /FAZLA İMALAT BEDELİ
Kamu İhale mevzuatına göre yapılmış sözleşmelerde sözleşme dışı imalâtın yapılması halinde bunlara ilişkin esaslar bu sözleşmelerin eki sayılan Yapım ...
YARGI HABERLERİ
HIZLI ERİŞİM
KÜMELER