KİTAP
İnşaat Hukuku Kitabı

KAT MÜLKİYETİ HUKUKU YAYINLARI

~ 12.09.2019 ~

Apartman Yöneticisinin El Kitabı
Av. Ayhan Yalçın
2008 Baskı

Devre Mülk ve Devre Tatil
Türker Tok
2000 Baskı

Kat Mülkiyeti Kanunu
Durmuş Özdemir
2001 Baskı

Kat Mülkiyeti Kanunu
T. Murat Pulak
2009 Baskı

Apartman ve Site Yöneticileri İçin Hukuk ve Mali Rehber
Özgür Biyan
2006 Baskı

Kat Mülkiyeti Hukukunda Yönetim Planı
Av. Kadir Daylık
2007 Baskı

Son Değişikliğe Göre Kat Mülkiyeti
Gürsel Öcal Dörtgöz
2008 Baskı

Kat Mülkiyeti Kanunu ve İlgili Mevzuat
Şerafettin Gökalp
2008 Baskı

Kat Mülkiyeti Hukuku
Mustafa Reşit Karahasan
2008 Baskı, 2 Cilt

Uygulamalı Kat Mülkiyeti Kanunu
A. Nevzad Odyakmaz
2008 Baskı

5711 Sayılı Yeni Kat Mülkiyeti Kanununa Göre Toplu Yapıların (Sitelerin) Yönetimi
Nihat Yavuz
2009 Baskı

Apartman – Site – Toplu Yapı Yönetimi
Osman Oy
2009 Baskı
 

 

Hits: 8558