KİTAP
İnşaat Hukuku Kitabı
AYIN KONUSU
YENİ ÇIKTI 19.10.2021

İNŞAAT HUKUKU
12. Baskı
1500 sayfa
Yayın Tarihi: 20 KASIM 2022
Seçkin Yayınları
Yazar: İlker Hasan Duman
Bu alanda yazılmış en yeni kitap.
İçindekiler:
*Taşkın İnşaat, *Kâr Yoksunluğu, *İnşaat Hafriyatı Yapılırken Komşu Taşınmazlara Zarar Verilmesi, *İnşaatçı İpoteği *İnşaat Hukukunda Dürüstlük Kuralı *Kazanılmış Hak, *Kentsel Dönüşüm  * İmar Barışı *İnşaat Ön Sözleşmesi * Akde Tahammül Süresi * Sözleşme İmzalandıktan Sonra Arsa Sahibinin Arsayı Satması *Kamu Yapım İşlerinde Teminatın İrat Kaydedilmesi * Şerhlerin Kaldırılması *Sözleşmenin Devredilmesi * Yükleniciden Alacağı Bulunan Üçüncü Kişilerin Arsa Sahibi Aleyhine Tapu İptal ve Tescil Davası Açması * Yükleniciden Cebri İcra Yoluyla Bağımsız Bölüm Edinen Kişilerin İyi Niyetinin Korunması * Yüklenicinin İşten Elçektirilmesi* Yüklenicinin Özen, Sadakat Ve İşi Bizzat Yapma Borcu, * Alt Yüklenici  *Arsanın Kusursuz Teslimi * İş Sahibinin Kabul Temerrüdü * Paylaşım Sorunları * Yüklenicinin Genel İhbar Borcu * Yapı İzni Veya Yapı Kullanma İzninin Önemi, Kimin Alacağı, Giderlerini Kimin Ödeyeceği, Bu İzinler Alınmadan Yapı Yapılmasına Hukukun Yaklaşımı * İyi Malzeme ...
Devamını Oku
YARGI DÜNYASI
YENİ ÇIKTI

İNŞAAT HUKUKUNDA ALACAK VE TAZMİNAT HESAPLARI
 
İlker Hasan Duman
1. Baskı, Kasım 2022
Yayınevi:Seçkin Yayıncılık
 
 
KONU BAŞLIKLARI 
GECİKME TAZMİNATININ HESABI GECİKME CEZASININ HESABI OLUMSUZ ZARARIN HESABI İFA EDİLMEYEN EDİMİN DEĞERİNİN HESABI BOZUKLUK NEDENİYLE ÜCRETTE İNDİRİM HESABI DENKLEŞTİRİCİ ADALET İLKELERİNE GÖRE HESAP İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HESAP KENTSEL DÖNÜŞÜM ZARARI EMSAL HESABI KESİNTİ YÖNTEMİYLE KÂR KAYBI HESABI TOPLAMA YÖNTEMİYLE TAZMİNAT HESABI OLUMLU ZARAR HESABI AŞKIN ZARAR HESABI FARK YÖNTEMİYLE OLUMLU ZARAR HESABI ALACAK HESABI ALACAK VE TAZMİNAT HESAPLARINI “DOĞRU” YAPMANIN BİRİNCİ KOŞULU, KAVRAM VE KURALLARI “DOĞRU” TANIMAKTIR GECİKME TAZMİNATI HESABI PARSELDEN YOLA TERK EDİLEN KISMIN TAPUSUNUN İPTALİ İLE DAVACI ADINA TAPUYA TESCİLİ, BU OLMAZSA BEDELİNİN TAZMİNAT OLARAK VERİLMESİ OLUMSUZ ZARARIN HESABI YÜKLENİCİNİN AYNI BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ BİRDEN ÇOK KİŞİYE SATMASI YÜKLENİCİDEN DAİRE SATIN ALAN KİŞİLERİN NAMA İFAYA İZİN DAVASI AÇMASI ARSA SAHİBİNİN, YÜKLENİCİ ALEYHİNE NAMA İFAYA İZİN DAVASI AÇMASI MENFİ TESPİT DAVASINDA HESAP İFA EDİLMEYEN EDİMİN DEĞERİ KESİNTİ YÖNTEMİYLE KÂR KAYBI HESABI TAZMİNAT KARŞILIĞI ...
Devamını Oku
AVUKATIN GÜNCELİ
İNŞAAT DAVALARINDA İSPAT

İLKER HASAN DUMAN
NİSAN 2022
4. BASKI 
SEÇKİN YAYINEVİ
                                                           
 
 
 
İÇİNDEKİLER
İspat Hukukunun Genel İlkeleri 14 Sözleşmenin İspatı 49 Tamamlanma Oranının İspatı 68 İnşaatın Tesliminin İspatı 73 Bina İnşaat Sınıflarının Tespitine Dair Cetvel 81 İmalatın Ve Bedelin İspatı 83 Alacak Ve Tazminatın Piyasa Fiyatlarıyla Hesaplanması 94 Yapı Maliyetinin Yaklaşık Olarak Hesaplanması 99 Ödemenin İspatı 102 Nama İfaya İzin Davasında İspat 115 Direnimin (Temerrüt) İspatı 129 İş Sahibinin Edim Eylemlerine Katılmaması Veya Eserin Tamamlanmasına Engel Olması  142 Gecikme Tazminatında İspat 147 Dönme Cezasının ...
Devamını Oku
SEÇİLMİŞ YARGI KARARLARI
DİLEKÇELER
FORUM
İNŞAAT HUKUKU KÜTÜPHANESİ
KONUK YAZAR
KOOPERATİF ORTAKLIĞININ KAZANILMASI
İLKER DUMAN


Kooperatiflere girme koşulları, Koop.K. md. 1, 8 ve 14. maddelerinde şöyle düzenlenmiştir:
 Kişi, kooperatif başkanlığına yazılı ...
DÜRÜSTLÜK KURALI NEDİR-NİÇİN ÖNEMLİDİR?
DÜRÜSTLÜK KURALI (TMK. MD. 2)
 
Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. ...
KAMU İNŞAATLARINDA İMALAT BEDELİ /FAZLA İMALAT BEDELİ
Kamu İhale mevzuatına göre yapılmış sözleşmelerde sözleşme dışı imalâtın yapılması halinde bunlara ilişkin esaslar bu sözleşmelerin eki sayılan Yapım ...
YARGI HABERLERİ
HIZLI ERİŞİM
KÜMELER