KİTAP
İnşaat Hukuku Kitabı
AYIN KONUSU
YENİ ÇIKTI 19.10.2021

İNŞAAT HUKUKU
11. Baskı
1500 sayfa
Yayın Tarihi:20 EKİM2021
Seçkin Yayınları
Yazar: İlker Hasan Duman
Bu alanda yazılmış en yeni kitap.
İçindekiler:
*Taşkın İnşaat, *Kâr Yoksunluğu, *İnşaat Hafriyatı Yapılırken Komşu Taşınmazlara Zarar Verilmesi, *İnşaatçı İpoteği *İnşaat Hukukunda Dürüstlük Kuralı *Kazanılmış Hak, *Kentsel Dönüşüm  * İmar Barışı *İnşaat Ön Sözleşmesi * Akde Tahammül Süresi * Sözleşme İmzalandıktan Sonra Arsa Sahibinin Arsayı Satması *Kamu Yapım İşlerinde Teminatın İrat Kaydedilmesi * Şerhlerin Kaldırılması *Sözleşmenin Devredilmesi * Yükleniciden Alacağı Bulunan Üçüncü Kişilerin Arsa Sahibi Aleyhine Tapu İptal ve Tescil Davası Açması * Yükleniciden Cebri İcra Yoluyla Bağımsız Bölüm Edinen Kişilerin İyi Niyetinin Korunması * Yüklenicinin İşten Elçektirilmesi* Yüklenicinin Özen, Sadakat Ve İşi Bizzat Yapma Borcu, * Alt Yüklenici  *Arsanın Kusursuz Teslimi * İş Sahibinin Kabul Temerrüdü * Paylaşım Sorunları * Yüklenicinin Genel İhbar Borcu * Yapı İzni Veya Yapı Kullanma İzninin Önemi, Kimin Alacağı, Giderlerini Kimin Ödeyeceği, Bu İzinler Alınmadan Yapı Yapılmasına Hukukun Yaklaşımı * İyi Malzeme Seçme ...
Devamını Oku
YARGI DÜNYASI
YENİ ÇIKTI

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Dava ve Sorunlar Nasıl İncelenmelidir?
– Yargıç ve Avukatlara –
İlker Hasan Duman
Eylül 2021 / 1. Baskı /
İÇİNDEKİLER
 Birinci Bölüm
APKİS HAKKINDA GENEL BİLGİ
§ ARSA PAYI DEVRİ KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ  19
İkinci Bölüm
SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ
§ SÖZLEŞMENİN ŞEKLEN GEÇERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ  25
§ SÖZLEŞMECİLERİN EHLİYETİNİN İNCELENMESİ  30
§ SÖZLEŞMENİN BUYURUCU HUKUK KURALLARINA UYGUN OLMASI  41
§ SÖZLEŞME KOŞULLU YAPILMIŞSA KOŞULUN GERÇEKLEŞMİŞ OLUP OLMADIĞI  49
§ SÖZLEŞMENİN OLANAKSIZLIK YÖNÜNDEN İNCELENMESİ  53
§ SÖZLEŞMENİN AHLAKA AYKIRILIK YÖNÜNDEN İNCELENMESİ  58
§ SÖZLEŞMENİN MÜLKİYET HAKKI YÖNÜNDEN İNCELENMESİ  60
Üçüncü Bölüm
EDİMLERİN SAPTANMASI
§ EDİMLERİN SAPTANMASI  69
Dördüncü Bölüm
DİRENİMİN SAPTANMASI
§ BORÇLU DİRENİME ...
Devamını Oku
AVUKATIN GÜNCELİ
EN ÇOK SATAN KİTAP: İNŞAAT DAVALARINDA İSPAT

YAZAR: İLKER HASAN DUMAN
BASKI SAYISI: 3
BASKI YILI: EYLÜL 2020
YAYINEVİ: SEÇKİN  
İÇİNDEKİLER   Sunuş  7 Kısaltmalar  13 ? İSPAT HUKUKUNUN GENEL İLKELERİ  14 ? SÖZLEŞMENİN İSPATI  47 ? TAMAMLANMA ORANININ İSPATI  67 ? İNŞAATIN TESLİMİNİN İSPATI  72 ? BİNALARDA ZAMANA BAĞLI AŞINMA ORANLARI  80 ? BİNA İNŞAAT SINIFLARININ TESPİTİNE DAİR CETVEL  81 ? İMALATIN VE BEDELİN İSPATI  83 ? ALACAK VE TAZMİNATIN PİYASA FİYATLARIYLA HESAPLANMASI  95 ? YAPI MALİYETİNİN YAKLAŞIK OLARAK HESAPLANMASI  100 ? ÖDEMENİN İSPATI  103 ? NAMA İFAYA İZİN DAVASINDA İSPAT  116 ? DİRENİMİN (TEMERRÜT) İSPATI  130 ? İŞ SAHİBİNİN EDİM EYLEMLERİNE KATILMAMASI VEYA ESERİN TAMAMLANMASINA ENGEL OLMASI  144 ? ...
Devamını Oku
SEÇİLMİŞ YARGI KARARLARI
DİLEKÇELER
FORUM
İNŞAAT HUKUKU KÜTÜPHANESİ
KONUK YAZAR
DÜRÜSTLÜK KURALI NEDİR-NİÇİN ÖNEMLİDİR?
DÜRÜSTLÜK KURALI (TMK. MD. 2)
 
Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. ...
KAMU İNŞAATLARINDA İMALAT BEDELİ /FAZLA İMALAT BEDELİ
Kamu İhale mevzuatına göre yapılmış sözleşmelerde sözleşme dışı imalâtın yapılması halinde bunlara ilişkin esaslar bu sözleşmelerin eki sayılan Yapım ...
YARGI HABERLERİ
HIZLI ERİŞİM
KÜMELER