KİTAP
Açıklamalı İçtihatlı
İNŞAAT HUKUKU 9. BASKI
2018 /  17x25
1491 Sayfa
9. Baskı / Ciltli 
AYIN KONUSU
KENTSEL DÖNÜŞÜM SÖZLEŞMELERİNİN TESLİM TARİHİNDEN ÖNCE BAKANLIKÇA FESHİ 19.10.2019

Uygulama alanında hak sahipleri ile yüklenici arasında imzalanmış olan gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ile arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin feshi, hak sahiplerince aşağıda belirtilen koşullar içinde istenebilir.


Fesih hakkının kullanılabilmesi için; 


SÖZLEŞMEYİ BOZMANIN KOŞULLARI: Bütün maliklerle anlaşma sağlanmasından veya hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar alınıp bu karara katılmayanların hisselerinin satışından sonra yükleniciden kaynaklanan nedenlerle bir yıl içinde yeni yapının yapım işine başlanılmamış olması gerekir. ...

Devamını Oku
YARGI DÜNYASI
GECİKME TAZMİNATININ HESABI

Gecikme tazminatı, kural olarak sözleşmede kararlaştırılan teslim tarihinden, eserin eksik ve kusursuz olarak, sözleşmeye uygun biçimde teslim edildiği tarihe kadar ya da iş sahibinin teslimden önce bağımsız bölümleri fiilen kullanmaya başladığı veya üçüncü kişiye kiraya verdiği ya da sattığı tarihe kadar istenebilir.

Eğer yüklenici, iş sahibine ait bağımsız bölümlerin, iş sahibi tarafından, teslim tarihinden önce, teslim alınıp fiilen kullanıldığını veya kiraya verildiğini öne sürüyorsa, ona bu iddiasını ispat etme fırsatı verilmelidir.

Yüklenici, davaya konu bağımsız bölümlerin tapu kaydını getirterek, tanık dinletmek istiyorsa listesini vererek, elektrik, su ve elektrik idareleri ile sözleşme yapılmışsa bu sözleşmeler getirerek söz konusu iddiasını ispat edebilir.

Eğer yüklenicinin dava tarihinden önce iş sahiplerine ait bağımsız bölümleri teslim ettiği ve davacılar tarafından kullanıldığı kanıtlanırsa, söz konusu fiili teslim ...

Devamını Oku
AVUKATIN GÜNCELİ
KUSURLU/BOZUK İŞ BEDELİ DAVASI NASIL İNCELENİR

Eser bozuk/kusurlu/ayıp yapılmış olmalıdır. Bu durum teknik özellikte olup, “teknik bilirkişi” tarafından incelenecektir. Eserdeki bozukluk, sözleşmeye ve ekindeki şartnameye aykırılık oluşturmalıdır. Bozuk eser, sözleşmede kararlaştırılan vasıfları veya olmasından vazgeçilmez bazı vasıfları taşımayan eserdir. Başka bir anlatımla bozukluk, bir malda ya da eserde sözleşme ya da yasa hükümlerine göre normal olarak bulunması gereken niteliklerin bulunmaması ya da bulunmaması gereken bozuklukların bulunmasıdır. Eğer eser iş sahibinin beklediği amacı karşılamıyorsa kural olarak bozuk yapıldığı kabul edilir. İş sahibi, açık kusurlarda TBK. md. 474 ve gizli kusurlarda md. 477 hükümlerine uygun olarak (eseri gözden geçirip, varsa) bozukluğu bildirmelidir. Eğer meydana getirilen eserin, teslim alındığı sırada usulüne uygun yapılan gözden ...
Devamını Oku
SEÇİLMİŞ YARGI KARARLARI
DİLEKÇELER
FORUM
İNŞAAT HUKUKU KÜTÜPHANESİ
KONUK YAZAR
YARGI HABERLERİ
HIZLI ERİŞİM
KÜMELER