KİTAP
İnşaat Hukuku Kitabı
AYIN KONUSU
YENİ ÇIKTI 19.10.2021

İNŞAAT HUKUKU
12. Baskı
1500 sayfa
Yayın Tarihi: 20 KASIM 2022
Seçkin Yayınları
Yazar: İlker Hasan Duman
Bu alanda yazılmış en yeni kitap.
İçindekiler:
*Taşkın İnşaat, *Kâr Yoksunluğu, *İnşaat Hafriyatı Yapılırken Komşu Taşınmazlara Zarar Verilmesi, *İnşaatçı İpoteği *İnşaat Hukukunda Dürüstlük Kuralı *Kazanılmış Hak, *Kentsel Dönüşüm  * İmar Barışı *İnşaat Ön Sözleşmesi * Akde Tahammül Süresi * Sözleşme İmzalandıktan Sonra Arsa Sahibinin Arsayı Satması *Kamu Yapım İşlerinde Teminatın İrat Kaydedilmesi * Şerhlerin Kaldırılması *Sözleşmenin Devredilmesi * Yükleniciden Alacağı Bulunan Üçüncü Kişilerin Arsa Sahibi Aleyhine Tapu İptal ve Tescil Davası Açması * Yükleniciden Cebri İcra Yoluyla Bağımsız Bölüm Edinen Kişilerin İyi Niyetinin Korunması * Yüklenicinin İşten Elçektirilmesi* Yüklenicinin Özen, Sadakat Ve İşi Bizzat Yapma Borcu, * Alt Yüklenici  *Arsanın Kusursuz Teslimi * İş Sahibinin Kabul Temerrüdü * Paylaşım Sorunları * Yüklenicinin Genel İhbar Borcu * Yapı İzni Veya Yapı Kullanma İzninin Önemi, Kimin Alacağı, Giderlerini Kimin Ödeyeceği, Bu İzinler Alınmadan Yapı Yapılmasına Hukukun Yaklaşımı * İyi Malzeme ...
Devamını Oku
YARGI DÜNYASI
YENİ ÇIKTI

YARGITAY KARARLARINDA İNŞAAT HUKUKU SÖZLÜĞÜ

AVUKATIN GÜNCELİ
İNŞAAT DAVALARINDA İSPAT

İLKER HASAN DUMAN
NİSAN 2022
4. BASKI 
SEÇKİN YAYINEVİ
                                                           
 
 
 
İÇİNDEKİLER
İspat Hukukunun Genel İlkeleri 14 Sözleşmenin İspatı 49 Tamamlanma Oranının İspatı 68 İnşaatın Tesliminin İspatı 73 Bina İnşaat Sınıflarının Tespitine Dair Cetvel 81 İmalatın Ve Bedelin İspatı 83 Alacak Ve Tazminatın Piyasa Fiyatlarıyla Hesaplanması 94 Yapı Maliyetinin Yaklaşık Olarak Hesaplanması 99 Ödemenin İspatı 102 Nama İfaya İzin Davasında İspat 115 Direnimin (Temerrüt) İspatı 129 İş Sahibinin Edim Eylemlerine Katılmaması Veya Eserin Tamamlanmasına Engel Olması  142 Gecikme Tazminatında İspat 147 Dönme Cezasının ...
Devamını Oku
SEÇİLMİŞ YARGI KARARLARI
DİLEKÇELER
FORUM
İNŞAAT HUKUKU KÜTÜPHANESİ
KONUK YAZAR
KOOPERATİF ORTAKLIĞININ KAZANILMASI
İLKER DUMAN


Kooperatiflere girme koşulları, Koop.K. md. 1, 8 ve 14. maddelerinde şöyle düzenlenmiştir:
 Kişi, kooperatif başkanlığına yazılı ...
DÜRÜSTLÜK KURALI NEDİR-NİÇİN ÖNEMLİDİR?
DÜRÜSTLÜK KURALI (TMK. MD. 2)
 
Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. ...
KAMU İNŞAATLARINDA İMALAT BEDELİ /FAZLA İMALAT BEDELİ
Kamu İhale mevzuatına göre yapılmış sözleşmelerde sözleşme dışı imalâtın yapılması halinde bunlara ilişkin esaslar bu sözleşmelerin eki sayılan Yapım ...
YARGI HABERLERİ
HIZLI ERİŞİM
KÜMELER