KİTAP
İnşaat Hukuku Kitabı

AVUKATLIK KANUNU'NUN DEĞİŞİKLİKTEN SONRAKİ DAVALARDA AVUKATIN YAPTIĞI İŞ VE EMEĞİ DE GÖZETİLMEK SURETİYLE %5-15 ARASINDA UYGUN BULUNACAK BİR ORANA GÖRE TAKİBE KONU ASIL ALACAK MİKTARI YÖNÜNDEN HESAPLAMA YAPILMASI GEREKİR

~ 19.04.2010 ~

AVUKATLIK KANUNU’NUN DEĞİŞİKLİKTEN SONRAKİ DAVALARDA AVUKATIN YAPTIĞI İŞ VE EMEĞİ DE GÖZETİLMEK SURETİYLE %5-15 ARASINDA UYGUN BULUNACAK BİR ORANA GÖRE TAKİBE KONU ASIL ALACAK MİKTARI YÖNÜNDEN HESAPLAMA YAPILMASI GEREKİR

(13. HD. 8.4.2008, 14863/4922)

Hükme esas alınan 4.6.2007 tarihli bilirkişi raporunda davacı avukatın davalıya vekaleten takip ettiği Nizip Asliye Hukuk Mahkemesinin 2003/170 esas sayılı dava dosyası yönünden dava değeri 66.645.37 YTL kabul edilmek ve Avukatlık Kanununun 164 maddesi ile bu yasaya 5043 sayılı yasa ile eklenen geçici 21 madde hükmü de gözetilmek suretiyle bu miktara %20 oranının uygulanması halinde davacının 13.329.07 YTL ücrete hak kazanacağı belirtilmiş; yine anılan kararın takibe konulduğu Mersin 4.İcra Müdürlüğünün 2003/3278 esas sayılı dosyası yönünden de aynı yöntem benimsenmek suretiyle %20 esasına göre hesaplama yapılmıştır. Oysaki Anayasa mahkemesi 7.2.2008 tarihinde Avukatlık Kanununa 5043 sayılı kanun ile eklenen geçici 21.maddeyi iptal etmiştir. Bu durumda avukatlık ücretinden kaynaklanan uyuşmazlıklara, sözleşmelerin kurulduğu tarihte yürürlükte olan Avukatlık Kanunu hükümlerinin uygulanması gerekir. Somut olayda taraflar arasında yazılı bir avukatlık ücret sözleşmesi yoktur.

Davacı avukat, davalının vekili olarak Nizip Asliye Hukuk Mahkemesinde 13.2.2001 tarihinde görev üstlenerek dava açmıştır. Öyle olunca o tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Kanununun, 2.5.2001 tarihinde yürürlüğe giren 4667 sayılı kanunla yapılan değişiklikten önceki 163/son maddesi gereği, o tarihteki yürürlükte olan Asgari Ücret Tarifesine göre ( hükme esas alınan raporda dava değeri olarak kabul edilen 66.645.37 YTL üzeriden )hesaplama yapılması gerekir. Diğer taraftan davacı avukat,Mersin 4.icra Müdürlüğü'nün 2003/3278 esas sayılı dosyasına da davalı vekili olarak 25.7.2003 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlamıştır. Bu dosya yönünden de o tarihte yürürlükte bulunan ve 2.5.2001 tarihinde yürürlüğe giren 4667 sayılı yasa ile değişik Avukatlık Kanunun 164/4 maddesi hükmünce avukatın yaptığı iş ve emeği de gözetilmek suretiyle %5-15 arasında uygun bulunacak bir orana göre takibe konu asıl alacak miktarı yönünden hesaplama yapılıp,sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken bu yönlerin göz ardı edilerek yazılı şekilde hüküm tesis edilmiş olması,usul ve yasaya aykırı olup,bozmayı gerektirir.

 

 

Hits: 5911

Genel

İstanbul Barosu Ücret Tarifesi (2022)
İSTANBUL BAROSU 01.01.2022 – 31.12.2022 DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Büroda Sözlü Danışma…………………: ...
SESİMİZ GAZETESİ
Slide1
İLKER HASAN DUMAN `IN YAYIMLANMIŞ ÇALIŞMALARI
A. KİTAPLAR Karşılaştırmalı Türk Anayasa Hukuku (İstanbul - 1985) Anayasa Sözlüğü (İstanbul - 1996) Cumhuriyet ve Nitelikleri (İstanbul - 1996) Hukuk Devleti ...
Footer
Avukat İlker Hasan Duman © 2019Sitede yayımlanan makalelerden kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Tüm hakları saklıdır.Arena Yazılım | Avukat Web Sitesi
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNCE TARTIŞILAN OLGULAR:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 53. maddesinin ( 1 ). bölümüne 4928 sayılı Kanunun 6. maddesi ile eklenen ( I ) bendinde düzenlenen "hükmün, ...
AVUKATA KARŞI AÇILACAK TAZMİNAT İSTEMİNDE ZAMANAŞIMI
AVUKATA KARŞI İLERİ SÜRÜLECEK TAZMİNAT İSTEMİNDE ZAMANAŞIMI   (13. HD. 10.6.2008, 366/8103). Müvekkilin avukata karşı ileri süreceği tazminat istekleri, hakkın ...
HAKSIZ OLARAK AZLİ HALİNDE ÜCRETİN TAMAMI AZİL EDİLEN AVUKATA VERİLİR
HAKSIZ OLARAK AZLİ HALİNDE ÜCRETİN TAMAMI AZİL EDİLEN AVUKATA VERİLİR (13. HD. 10.4.2006, 528/5252) Davacı ile davalı arasında imzalanan 2.4.2001 tarihli ücret ...
SÖZLEŞMENİN SONA ERDİRİLDİĞİ TARİH İTİBARİYLE SONUÇLANMAYAN VE DEVAM EDİP NE OLACAĞI BELLİ OLMAYAN DOSYALARDAN DOLAYI DAVACININ SARFETTİĞİ EMEK VE MESAİSİ DİKKATE ALINARAK SÖZLEŞMEYE GÖRE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ GEREKİR
SÖZLEŞMENİN SONA ERDİRİLDİĞİ TARİH İTİBARİYLE SONUÇLANMAYAN VE DEVAM EDİP NE OLACAĞI BELLİ OLMAYAN DOSYALARDAN DOLAYI DAVACININ SARFETTİĞİ EMEK VE MESAİSİ DİKKATE ...
AZİL HAKLI İSE AVUKATLIK ÜCRETİNİN ÖDENMESİ GEREKMEZ
AZİL HAKLI İSE AVUKATLIK ÜCRETİNİN ÖDENMESİ GEREKMEZ  (13. HD. 24.4.2006, 16998/6398) Davacının dayandığı 26.05.1998 tarihli taahhütname başlıklı belgenin, temyiz ...
AVUKAT BAKTIĞI DAVALARDA İŞ SAAHİBİNİN GÜVENİNİ SARSMIŞSA, AZİL HAKLI SAYILIR
AVUKAT BAKTIĞI DAVALARDA İŞ SAHİBİNİN GÜVENİNİ SARSMIŞSA AZİL HAKLI SAYILIR (13. HD. 22.5.2008, 5193/7032) Davacı avukatın 1997 yılından beri davalı şirketin vekili olarak dava ...
AVUKATIN TAHSİL ETTİĞİ PARALARI MÜVEKKİLİNE BİLDİRMEK VE ÜCRET VE MASRAFTAN FAZLA BİR MİKTARINI HAPİS HAKKI ADI ALTINDA ELİNDE TUTAMAZ
AVUKATIN TAHSİL ETTİĞİ PARALARI MÜVEKKİLİNE BİLDİRMEK VE ÜCRET VE MASRAFTAN FAZLA BİR MİKTARINI HAPİS HAKKI ADI ALTINDA ELİNDE TUTAMAZ (13. HD. 4.5.2009, 13260/5950) Davacı ...
AVUKATLIK KANUNU'NUN DEĞİŞİKLİKTEN SONRAKİ DAVALARDA AVUKATIN YAPTIĞI İŞ VE EMEĞİ DE GÖZETİLMEK SURETİYLE %5-15 ARASINDA UYGUN BULUNACAK BİR ORANA GÖRE TAKİBE KONU ASIL ALACAK MİKTARI YÖNÜNDEN HESAPLAMA YAPILMASI GEREKİR
AVUKATLIK KANUNU’NUN DEĞİŞİKLİKTEN SONRAKİ DAVALARDA AVUKATIN YAPTIĞI İŞ VE EMEĞİ DE GÖZETİLMEK SURETİYLE %5-15 ARASINDA UYGUN BULUNACAK BİR ORANA GÖRE TAKİBE KONU ASIL ...
SÖZLEŞMEDE KARARLAŞTIRILAN ÜCRET MÜDDEABİHİN TAMAMINA YAKIN KISMINI İÇERMEKTE İSE DÜRÜSTLÜK KURALLARI İLE BAĞDAŞMAZ. BU NEDENLE BÖYLE BİR ÜCRET SÖZLEŞMESİ SAYILMALIDIR
SÖZLEŞMEDE KARARLAŞTIRILAN ÜCRET MÜDDEABİHİN TAMAMINA YAKIN KISMINI İÇERMEKTE İSE DÜRÜSTLÜK KURALLARI İLE BAĞDAŞMAZ. BU NEDENLE BÖYLE BİR ...
ÜCRET TARİFEDE YAZILI ASGARİ MİKTARIN ALTINDA OLMAMAK VE BELLİ BİR MİKTARI KAPSAMAK KAYDIYLA SERBESTÇE KARARLAŞTIRILABİLİR
ÜCRET TARİFEDE YAZILI ASGARİ MİKTARIN ALTINDA OLMAMAK VE BELLİ BİR MİKTARI KAPSAMAK KAYDIYLA SERBESTÇE KARARLAŞTIRILABİLİR (13. HD. 15.2.2001, 742/1516) Avukatlık ücreti, ...
slide5
Slide2
Slide3
slide4