KİTAP
İnşaat Hukuku Kitabı

Avukat İlker Hasan DUMAN

~ 12.09.2019 ~

Yayımlanmış Çalışmalarımın Listesi Aşağıdadır

A. KİTAPLAR

Karşılaştırmalı Türk Anayasa Hukuku (İstanbul - 1985)

Anayasa Sözlüğü (İstanbul - 1996)

Cumhuriyet ve Nitelikleri (İstanbul - 1996)

Hukuk Devleti (İstanbul - 1997)(İstanbul-2004)

82 Anayasasında İnsan Haklarına Saygılı Devlet (İstanbul - 1997)

Sosyal Devlet (İstanbul - 1997)

82 Anayasasında Cumhurbaşkanı (İstanbul - 1997)

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi (İstanbul 2005)

İnşaat Hukuku (1. Baskı, Legal Yayınları, İstanbul-2006; 2., 3., 4. ,5. ve 6. Baskı, Seçkin Yayınları).

100 Soruda İnşaat Hukukuna Giriş (İstanbul Barosu Yayını, İstanbul-2011).

İnşaat Sözleşmeleri Uygulamasında Dürüstlük Kuralının Önemi, İBY, İstanbul-2013.

İnşaat Sözleşmeleri Uygulamasında Kusurun Önemi, İBY, İstanbul-2013.

B. SÜRELİ YAYINLAR

“YENİ ADALET DERGİSİ”

(Yargı ve Hukuk Dergisi)

C. MAKALELER 

Yargıtay Dergisinde Yayımlanan Makaleler:

1. Kamu Görevlilerinin Giderim Sorumluluğu, Ocak - Nisan 1988.

2. Yargıçlık Üstüne, Ocak 1985.

3. Kanunsuz Emir, Ocak - Nisan 1987.

4. “Genel Ahlakın Korunması Gerekçesiyle Hak ve Özgürlüklerin Sınırlanması”, Temmuz 1999.

 

Terazi Hukuk Dergisinde Yayımlanan Makaleler:

5. İnşaat Hukuku Sorunlarında Şerhlerin Kaldırılması, Ekim 2011, sf. 49 vd.

 

Adalet Bakanlığı Adalet Dergisinde Yayımlanan Makaleler:

6. Hukuk Mahkemelerinde Tarafların Sorgusu, Haziran 1985.

7. Tanıklık, Temmuz 1984.

 

Bursa Barosu Dergisinde Yayımlanan Makaleler:

8. Kamu Düzeni Gerekçesiyle İnsan Haklarının Sınırlanması, 1999/3.

9. Batı Demokrasisi, 1999/7.

 

Antalya Barosu Dergisinde Yayımlanan Makaleler:

10. Yasa Devleti- Hukuk Devleti, 1997/6.

11. Yasa Gücünde Kararname, Ocak 1998.

12. Yayımlanmamış Yasa Olur mu, 1998/10.

13. Erzurum Kongresi, 1999/10.

14. Atatürk: “Devrim Savcıları”, 200/7.

15. Hakimlerin Tazminat Sorumluluğu, 2000/10.

16. Yasayı Eleştirmek Suçu, 2001/1.

17. İşkencenin Önlenmesinde Hekimlerin Rolü,. 2001/2.

18. Milli Güvenlik Kurulu, 2001/3.

19. Sade Vatandaş Anayasa Mahkemesinde Doğrudan Dava Açabilmelidir, 1992/9.

 

Denetim Dergisinde Yayımlanan Makaleler:

20. Memurların Anayasaya Bağlılık Borcu, s.31.

21. Demokratik Toplum Düzeni, s. 44.

22. Memurların Disiplin İlkeleri ve Güvencesi, s.22.

23. Çağdaş Hukuk, s.34.

 

Manisa Barosu Dergisinde Yayımlanan Makaleler:

24. Bilirkişi Raporlarının Mahkemelerin Bağımsızlığına Etkisi, s.19.

25. Dilekçe Hakkı, s.18.

26. Cevap ve Düzeltme Hakkı, s. 21.

 

Yeni Adalet Dergisinde Yayımlanan Makaleler:

27. Silahlı Kuvvetleri Kullanma Yetkisi, s. 1990/9.

28. Atatürk’ün Vasiyeti, s.1991/6.

29. Tutuklama Hastalığı, s. 1990/9.

30. Atatürk Devrimlerinin Yasa ile Korunması, s.1991/1.

31. Anayasaya Uygunluk Denetiminde Mahkemelerin Etkinliği, s.13.

32. YÜCE DİVAN, s.991/3.

 

Ankara Barosu Dergisinde Yayımlanan Makaleler:

33. Her Şey Çocuklar İçin, 1999/2-3.

34. Avukatların Reklam Yasağı. 1992/3.

 

Yeni Türkiye Dergisinde Yayımlanan Makaleler:

35. Hakem Mahkemeleri, s.10.

 

Barolar Birliği Dergisinde Yayımlanan Makaleler:

36. Türk Yurttaşlığının Anayasal Çerçevesi, 2001/3.

37. Devletin Ulusu ve Bölünmez Bütünlüğü ve Bu Gerekçe ile Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması, 2001/2.

38. Anlatım Özgürlüğü, 1999/2.

39. “Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hallerde” Kanunlar Yetkili Kılınan Merciin Emriyle Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması, 1999/3.

40. Anayasa Mahkemesi Üyeliği Profili, 2000/3.

41. “Halkı Birbirine Düşürmek” Suçu, 2001/1.

42. Azınlık Hakları ve Lozan Anlaşması, Mart-Nisan 2005, sf. 307.

43. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Yargıcın Tazminat Sorumluluğu, Eylül-Ekim 2011, sf. 403 vd.

44. Yükleniciden Cebri İcra Yoluyla Bağımsız Bölüm Kazanan Kişinin İyi Niyetinin Korunması, Ocak-Şubat 2012, sf. 411 vd.

45. İnşaatın Yasallık Kazanması İçin Mahkemenin Taraflara Süre ve Yetki Vermesi, Temmuz-Ağustos 2013, sf. 455 vd.

 

İstanbul Barosu Dergisinde Yayımlanan Makaleler:

46. Savcının Müzakereye Katılması, Ekim 1983.

47. Atatürk İlkeleri ve Hukuk Devrimi,.1981/10.

48. Hukuk Yargılaması Sorunları, 1983/7.

49. Siyasi Parti Özgürlüğü, Eylül 1998.

50. Tutuklu Hakları-Hukuk Devleti, 1999/4.

51. Anayasa Mahkemesinin Vazgeçilmezliği, Şubat 2006, sf. 615 vd.

52. Sözleşme İle Sorumluluktan Kurtulma (Sorumsuzluk Anlaşması), Eylül-Ekim 2011, sf. 243 vd.

53. Yükleniciden Alacağı Bulunan Üçüncü Kişinin Arsa Sahibi Aleyhine Tapu İptal ve Tescil Davası Açması, Mart-Nisan 2012, sf. 248.

54. Binalarda Yapım ve Bakım Eksikliğinden Sorumluluk, Mart-Nisan 2013, sf. 224.

55. İnşaat Devam Ederken Yürürlüğe Giren Yeni İmar Planında Kat Sayısının Azaltılması, Yükleniciye Paylaşımın Yeniden Yapılmasını İsteme Hakkı Verir mi?, Temmuz-Ağustos 2013, sf. 115 vd.

Hits: 3599

Genel

İstanbul Barosu Ücret Tarifesi (2022)
İSTANBUL BAROSU 01.01.2022 – 31.12.2022 DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Büroda Sözlü Danışma…………………: ...
SESİMİZ GAZETESİ
Slide1
Avukat İlker Hasan DUMAN
Yayımlanmış Çalışmalarımın Listesi Aşağıdadır A. KİTAPLAR Karşılaştırmalı Türk Anayasa Hukuku (İstanbul - 1985) Anayasa Sözlüğü (İstanbul - ...
Footer
Avukat İlker Hasan Duman © 2019Sitede yayımlanan makalelerden kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Tüm hakları saklıdır.Arena Yazılım | Avukat Web Sitesi
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNCE TARTIŞILAN OLGULAR:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 53. maddesinin ( 1 ). bölümüne 4928 sayılı Kanunun 6. maddesi ile eklenen ( I ) bendinde düzenlenen "hükmün, ...
AVUKATA KARŞI AÇILACAK TAZMİNAT İSTEMİNDE ZAMANAŞIMI
AVUKATA KARŞI İLERİ SÜRÜLECEK TAZMİNAT İSTEMİNDE ZAMANAŞIMI   (13. HD. 10.6.2008, 366/8103). Müvekkilin avukata karşı ileri süreceği tazminat istekleri, hakkın ...
HAKSIZ OLARAK AZLİ HALİNDE ÜCRETİN TAMAMI AZİL EDİLEN AVUKATA VERİLİR
HAKSIZ OLARAK AZLİ HALİNDE ÜCRETİN TAMAMI AZİL EDİLEN AVUKATA VERİLİR (13. HD. 10.4.2006, 528/5252) Davacı ile davalı arasında imzalanan 2.4.2001 tarihli ücret ...
SÖZLEŞMENİN SONA ERDİRİLDİĞİ TARİH İTİBARİYLE SONUÇLANMAYAN VE DEVAM EDİP NE OLACAĞI BELLİ OLMAYAN DOSYALARDAN DOLAYI DAVACININ SARFETTİĞİ EMEK VE MESAİSİ DİKKATE ALINARAK SÖZLEŞMEYE GÖRE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ GEREKİR
SÖZLEŞMENİN SONA ERDİRİLDİĞİ TARİH İTİBARİYLE SONUÇLANMAYAN VE DEVAM EDİP NE OLACAĞI BELLİ OLMAYAN DOSYALARDAN DOLAYI DAVACININ SARFETTİĞİ EMEK VE MESAİSİ DİKKATE ...
AZİL HAKLI İSE AVUKATLIK ÜCRETİNİN ÖDENMESİ GEREKMEZ
AZİL HAKLI İSE AVUKATLIK ÜCRETİNİN ÖDENMESİ GEREKMEZ  (13. HD. 24.4.2006, 16998/6398) Davacının dayandığı 26.05.1998 tarihli taahhütname başlıklı belgenin, temyiz ...
AVUKAT BAKTIĞI DAVALARDA İŞ SAAHİBİNİN GÜVENİNİ SARSMIŞSA, AZİL HAKLI SAYILIR
AVUKAT BAKTIĞI DAVALARDA İŞ SAHİBİNİN GÜVENİNİ SARSMIŞSA AZİL HAKLI SAYILIR (13. HD. 22.5.2008, 5193/7032) Davacı avukatın 1997 yılından beri davalı şirketin vekili olarak dava ...
AVUKATIN TAHSİL ETTİĞİ PARALARI MÜVEKKİLİNE BİLDİRMEK VE ÜCRET VE MASRAFTAN FAZLA BİR MİKTARINI HAPİS HAKKI ADI ALTINDA ELİNDE TUTAMAZ
AVUKATIN TAHSİL ETTİĞİ PARALARI MÜVEKKİLİNE BİLDİRMEK VE ÜCRET VE MASRAFTAN FAZLA BİR MİKTARINI HAPİS HAKKI ADI ALTINDA ELİNDE TUTAMAZ (13. HD. 4.5.2009, 13260/5950) Davacı ...
AVUKATLIK KANUNU'NUN DEĞİŞİKLİKTEN SONRAKİ DAVALARDA AVUKATIN YAPTIĞI İŞ VE EMEĞİ DE GÖZETİLMEK SURETİYLE %5-15 ARASINDA UYGUN BULUNACAK BİR ORANA GÖRE TAKİBE KONU ASIL ALACAK MİKTARI YÖNÜNDEN HESAPLAMA YAPILMASI GEREKİR
AVUKATLIK KANUNU’NUN DEĞİŞİKLİKTEN SONRAKİ DAVALARDA AVUKATIN YAPTIĞI İŞ VE EMEĞİ DE GÖZETİLMEK SURETİYLE %5-15 ARASINDA UYGUN BULUNACAK BİR ORANA GÖRE TAKİBE KONU ASIL ...
SÖZLEŞMEDE KARARLAŞTIRILAN ÜCRET MÜDDEABİHİN TAMAMINA YAKIN KISMINI İÇERMEKTE İSE DÜRÜSTLÜK KURALLARI İLE BAĞDAŞMAZ. BU NEDENLE BÖYLE BİR ÜCRET SÖZLEŞMESİ SAYILMALIDIR
SÖZLEŞMEDE KARARLAŞTIRILAN ÜCRET MÜDDEABİHİN TAMAMINA YAKIN KISMINI İÇERMEKTE İSE DÜRÜSTLÜK KURALLARI İLE BAĞDAŞMAZ. BU NEDENLE BÖYLE BİR ...
ÜCRET TARİFEDE YAZILI ASGARİ MİKTARIN ALTINDA OLMAMAK VE BELLİ BİR MİKTARI KAPSAMAK KAYDIYLA SERBESTÇE KARARLAŞTIRILABİLİR
ÜCRET TARİFEDE YAZILI ASGARİ MİKTARIN ALTINDA OLMAMAK VE BELLİ BİR MİKTARI KAPSAMAK KAYDIYLA SERBESTÇE KARARLAŞTIRILABİLİR (13. HD. 15.2.2001, 742/1516) Avukatlık ücreti, ...
slide5
Slide2
Slide3
slide4