KİTAP
İnşaat Hukuku Kitabı

DERNEKLER KANUNU

~ 31.03.2010 ~

    Kanun No: 5253

    Kanun Kabul Tarihi: 04/11/2004

    BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

    AMAÇ VE KAPSAM

    Madde 1 - Bu Kanunun amacı; dernekler, dernek şube veya temsilcilikleri, federasyonlar, konfederasyonlar ve yabancı dernekler ile merkezleri yurt dışında bulunan dernek ve vakıf dışındaki kâr amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye'deki şube veya temsilciliklerinin yasak ve izne tâbi faaliyetlerini, yükümlülüklerini, denetimlerini ve uygulanacak cezalar ile derneklere ilişkin diğer hususları düzenlemektir. 

Hits: 4020

SEÇİLMİŞ MEVZUAT

KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE DEVLETİN YAPTIĞI DESTEKLER
a)    2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 38 inci maddesi uyarınca alınan NOTER HARÇLARI. b)     Harçlar Kanununun 57 nci ...
6306 SAYILI KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE TOKİ'NİN YERİ NEDİR?
TOKİ veya İdare, yönetmelikte belirtilen bilgi ve belgeleri ihtiva eden dosyaya istinaden Bakanlıktan rezerv yapı alanı belirlenmesi talebinde bulunabilir. TOKİ veya İdare, riskli alan ...
KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE DEVLETÇE YAPILAN KİRA YARDIMININ KAPSAMI
KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE DEVLETÇE YAPILAN KİRA YARDIMININ KAPSAMI   Anlaşma ile tahliye edilen uygulama alanındaki yapıların maliklerine tahliye veya yıkım ...
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nu (Resmi Gazete 4.2.2011)
Kanun metni için lütfen tıklayın...
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (Resmi gazete 4.2.2011)
Kanun metni için lütfen tıklayın...
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Resmi Gazete 14.2.2011)
Kanun metni için lütfen tıklayın...
MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
 Amaç: Bu Yönetmeliğin amacı, mirasçılık belgesi verilmesi ve terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi işlemlerinin noterler tarafından yapılmasına ilişkin usul ve ...
DERNEKLER KANUNU
    Kanun No: 5253     Kanun Kabul Tarihi: 04/11/2004     BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR     AMAÇ VE ...
FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU
    Kanun Numarası: 5846     Kanun Kabul Tarihi: 05/12/1951    Kanun metni için tıklayın...
TEBLİGAT KANUNU
    Kanun Numarası: 7201     Kanun Kabul Tarihi: 11/02/1959     Kanun metni için tıklayın  
HARÇLAR KANUNU
    Kanun Numarası: 492     Kabul Tarihi: 02/07/1964 Kanun metni için tıklayın...  
HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU
    Kanun Numarası: 1086     Kanun Kabul Tarihi: 18/06/1927   Kanun metni için tıklayın...  
TÜRK TİCARET KANUNU
    Kanun Numarası: 6102     Kabul Tarihi: 29/06/1956     Kanun metni için tıklayın...
KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN
    Kanun Numarası: 3095     Kabul Tarihi: 04/12/1984    Kanun metni için tıklayın...  
AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN
    Kanun Numarası: 6183     Kanun Kabul Tarihi: 21/07/1953     Resmi Gazete Tarihi: 28/07/1953     Resmi Gazete Sayısı: ...
İCRA VE İFLAS KANUNU
    Kanun Numarası: 2004     Kabul Tarihi: 09/06/1932 Kanun metni için tıklayın...  
AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE Yargılama Usulü Hakkında Kanun
Kabul Tarihi : 9.1.2003       Kanun No. 4787           Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, aile ...
ÇEK KANUNU
             Kanun No. 5941              Kabul Tarihi: ...
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU
          Kanun Numarası              : ...
İŞ KANUNU
    Kanun No : 4857     Kanun Kabul Tarihi : 22/05/2003 Kanun metni için tıklayın...  
İŞ MAHKEMELERİ KANUNU
    Kanun Numarası: 5521     Kabul Tarihi: 30/01/1950     Kanun metni için tıklayın...  
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU
 Kanun Numarası : 5271 Kanun Kabul Tarihi : 04/12/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi :17/12/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı : 25673 BİRİNCİ KİTAP: GENEL ...
GAYRİMENKUL KİRALARI HAKKINDA KANUN
     Kanun Numarası: 6570     Kabul Tarihi: 18/05/1955     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 27/05/1955     Yayımlandığı ...
TÜRK MEDENÎ KANUNU
Kanun no: 4721 Kabul Tarihi: 22.11.201 Kanun metni için tıklayın...     
TÜRK CEZA KANUNU
    Kanun Numarası: 5237     Kabul Tarihi: 26/09/2004     Kanun metni için tıklayın... Devamı...
AVUKATLIK KANUNU
       Kanun Numarası: 1136     Kabul Tarihi: 19/03/1969     Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 07/04/1969     ...