KİTAP
Açıklamalı İçtihatlı
İNŞAAT HUKUKU 9. BASKI
2018 /  17x25
1491 Sayfa
9. Baskı / Ciltli 

İNŞAAT HUKUKUNDA SÖZLEŞME ADALETİ

~ 23.11.2019 ~

YAZAR: İLKER HASAN DUMAN

YAYINEVİ: SEÇKİN YAYINCILIK (TLF. 216 303 11 23; [email protected]) Kitabı İnceleyin

YAYIN TARİHİ: KASIM 2019

İÇİNDEKİLER: Gerçek ve Geçerli Bir Sözleşmenin Varlığı;  Güven Kaybı Nedeniyle Sözleşmeden Dönme; Bozucu Şart Anlaşmasının Biçimi; Kusursuz Sözleşmecinin Kusurlu Sözleşmeciye Karşı Korunması; Sözleşme Boşluğunun Doldurulması;  Sözleşmecilerin  “Güven Bağlılığının” Kopup Kopmadığının Değerlendirilmesi; Karşılıklı Çıkarların Dengelenmesi;  Sözleşmenin İş Sahibi Tarafından İleriye Etkili Olarak Bozulması; Bölümsel Dönme; Risk Dağılımı; Genel İşlem Koşulları; Edim Borcunun Yerine Getirilmesinin Olanaksızlaşması; Götürü Bedelli İnşaat Sözleşmesinde Bozulan Dengenin Yeniden Kurulması; Kira Kaybı; Somut Olayın Aydınlatılması Ve Anlaşılması; Kira Parasının Uyarlanması; Kamu Yapım Sözleşmesinin Bozulması; Söze Ve Sözleşmeye Bağlılıktan Sapma; Dürüstlük Kuralı; Sözleşmeden Dönme; Malzeme Ve İşçilik; Para Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Bedelin Uyarlanması; Denkleştirici Adalet vb.

Hits: 427

KİTAP

İNŞAAT HUKUKUNDA SÖZLEŞME ADALETİ
YAZAR: İLKER HASAN DUMAN YAYINEVİ: SEÇKİN YAYINCILIK (TLF. 216 303 11 23; [email protected]) Kitabı İnceleyin YAYIN TARİHİ: KASIM 2019 İÇİNDEKİLER: Gerçek ve ...
Açıklamalı İçtihatlı İNŞAAT HUKUKU 9. BASKI
2018 /  17x251491 Sayfa9. Baskı / Ciltli  *Taşkın İnşaat, *Kâr Yoksunluğu, *İnşaat Hafriyatı Yapılırken Komşu Taşınmazlara Zarar Verilmesi, *İnşaatçı ...
İNŞAAT HUKUKU (AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI)
Yazar  : Av. İLKER HASAN DUMAN  Yayınevi : Seçkin   Yayıncılık Yayın Yılı : 2008 
İNŞAAT HUKUKU (AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI)
Yazar  : Av. İLKER HASAN DUMAN  Yayınevi : Legal Yayıncılık Yayın yılı: 2006
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi
Yazar :  İlker Hasan Duman   Yayınevi : Legal Yayıncılık   Yayın Yılı: 2005
1982 Anayasasında İnsan Haklarına Saygılı Devlet
Yazar  : Av. İLKER HASAN DUMAN  YAYINEVİ : İnkılâp Kitabevi Yayın Yılı : 1997
Anayasa Sözlüğü
Yazar  : Av. İLKER HASAN DUMAN  Yayınevi: Şeker Matbaacılık Yayın Yılı: 1996
Bilirkişilik
Yazar  : Av. İLKER HASAN DUMAN  Yayın yılı: 1985
Cumhuriyet ve Nitelikleri
Yazar  : Av. İLKER HASAN DUMAN  Yayın yılı: 1996
Hukuk Devleti
Yazar  : Av. İLKER HASAN DUMAN  Yayınevi: Şeker Matbaacılık Yayınyılı: 2003
Sosyal Devlet
Yazar  : Av. İLKER HASAN DUMAN  Yayınevi: İnkılap Kitapevi Yayınyılı: 1997
Türk Anayasa Hukuku
Yazar  : Av. İLKER HASAN DUMAN  Yayınevi: Gaye Yayıncılık Yayın yılı: 1985
Veraset İlamı
Yazar  : Av. İLKER HASAN DUMAN Yayınevi: Aşkan Yayınları Yayın yılı: 1991
Yargıçlık
Yazar  : Av. İLKER HASAN DUMAN Yayın yılı: 1985
1982 Anayasasında Cumhurbaşkanı
Yazar  : Av. İLKER HASAN DUMAN  Yayınevi: İnkılap Kitapevi Yayın yılı: 1998
Yeni Adalet Dergisi
Süreli Yayın 1990 - 1997